Union Asphatltechnik

 

 

SIA Union Asphalttechnik laboratorija darbojas kopš uzņēmuma pirmsākumiem. Tajā sapulcējies spējīgu cilvēku kolektīvs, kas regulāri papildina zināšanas, piedaloties mācībās gan Latvijā, gan ārvalstīs. Laboratorijā ir moderns inventārs un nepārtraukti notiek tā papildināšana ar jaunākajām iekārtām. Katru gadu piedalāmies starplaboratoriju testēšanā, lai nodrošinātu nemainīgu rezultātu objektivitāti.

Laboratorija veic pārbaudes uzņēmumā saražotajiem asfalta maisījumiem, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas vienotā kvalitātes sertifikāta (CE) prasībām.

Laboratorija piedāvā veikt pārbaudes gan asfalta maisījumiem, gan nesaistīto kārtu materiāliem. Tāpat ir iespēja nodrošināt visu nepieciešamo kvalitātes kontroli objektā iestrādātajiem materiālu slāņiem.

Kvalitātes kontroles iecirknis izveidots, lai uzlabotu uzņēmuma ražotnes un laboratorijas darbu, kontrolētu objektos pielietoto materiālu kvalitāti, kā arī pilnveidotu izbūves tehnoloģiju.

 

Kvalitātes inženieris: Mārtiņš Zaumanis, tel. 26665537

Laboratorijas vadītāja: Jeļena Borisenkova, tel.28305812